Trim staze

SPORTSKI POD CONIPUR SP namenjen pre svega atletskim stazama i sportskim terenima. Izrađuje se od prvog sloja SBR granulata sa poliuretanskim vrezivom i gornjeg nosećeg sloja od EPDM granulata granulacije od 0,5 – 1,5mm u špric sistemu. Ukupna debljina podloge iznosi 13mm. Pod je sertifikovan od priznatih međunarodnih institucija.